FANDOM


Pobieramy bibliotekę, najlepiej w wersji 3.2.0

http://opencv.org/releases.html

Oraz Visual Studio Community 2015 (jeśli nie posiadamy licencji):

https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=48146

Po zainstalowaniu przystępujemy do konfiguracji VS.

1) Zakładamy nowy projekt, jako "empty project"

Przechwytywanie-0

2) Zmieniamy poniższe ustawienia w oknie głównym, jeżeli korzystamy z systemu 64-bitowego

Przechwytywanie

3) Klikamy prawym i wchodzimy w Properties (w tym wypadku projekt nazywa się OPENCVTest)

Przechwytywanie-1

4) Z menu wybieramy C/C++ i dodajemy ścieżkę (może się różnić w zależności od miejsca w którym jest OpenCV) w pokazanym miejscu

Przechwytywanie-2

5) Przechodzimy do Linker>General i na podobnych zasadach jak powyżej dodajemy ścieżkę

Przechwytywanie-3

6) Przechodzimy do Linker>Input i wpisujemy

Przechwytywanie-1490876349

Nazwa pliku znajdująca się w folderze z punktu 5.

7) Dodajemy ścieżkę do obrazu, na którym będziemy pracować. W tym celu najlepiej stworzyć nowy katalog w katalogu Visual Studio 2015 w folderze naszego projektu i tam umiejscowić nasz obraz. Przykładowo:

Przechwytywanie-1490876536

8) następnie kopiujemy przykładowy program w C++ znajdujący się w folderze:

opencv>sources>samples>cpp

Niestety nie wszystkie programy działają, trzeba będzie nad tym popracować